سفارش مقاله، ترجمه مقاله، نگارش پایان نامه، پروژه و آنالیز آماری

لطفاً در مورد مقالات موجود در سایت به هیچ عنوان با این شماره تلفن تماس نگیرید!


0936-916-9368

برچسب‌ها

 • تهیه و تدوین مقاله، پروژه، پایان نامه، تحقیق
 • مقاله (مجزا و از پایان نامه)
 • نگارش پروپوزال
 • انجام پروژه و نگارش آن
 • نگارش پایان نامه
 • انجام آنالیزهای آماری
 • داده‌های پارامتریک و غیر پارامتریک
 • تجزیله و تحلیل آماری
 • در زمینه و رشته‌های مهندسی، علوم پایه و علوم انسانی

رشته‌ها

رشته های گرافیک، ارتباط تصویری

 • پروژه، پروپوزال، مقاله، پایان نامه
 • سفارش فایل های Word و Power point و ...

رشته‌های مدیریت

 • طراحی پرسش نامه
 • آنالیز داده‌ها
 • نگارش پروپوزال، مقاله، پروژه و پایان نامه
 • سفارش فایل

رشته‌های کشاورزی

 • طراحی پروژه و پایان نامه و داده
 • ایده های جدید و موضوعات به روز
 • نگارش و تدوین مقاله، پروپوزال، پایان نامه
 • آنالیز داده‌ها و نگارش فصل نتایج و بحث
 • سفارش فایل

رشته‌های جغرافیا، اقلیم و GIS

 • نگارش پایان نامه، مقاله، پروپوزال، پروژه
 • سفارش فایل و نقشه و داده‌های هواشناسی

لیست قیمت‌ها

 • پروپوزال: 400-200 هزار تومان بسته به موضوع و رشته و تعداد صفحه
 • پروژه: بسته به نوع رشته و میزان گراف (صفحه ای 20-10 هزار تومان)
 • پایان نامه: بسته به موضوع و رشته و تعداد صفحه 3-1 میلیون
 • سفارش فایل: بسته به رشته و موضوع متفاوت
 • آنالیز آماری: پارامتریک و غیر پارامتریک (600-100) بسته به تعداد گراف و میزان داده‌ها